ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jocylin B

อาชีพ: Retail

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have tutored and assisted students through language exchange programs at my university for one year. I have also acted as a teaching assistant for English professors at Soonchunhyang University in South Korea during my study abroad program in 2019. I also tutor beginning students in Korean weekly. Lastly, for my senior capstone I gained a lot of skills in teaching children through teaching a group of fourth graders every week about Korean culture through my study abroad experience.

ความสนใจ: Hello! My name is Jocylin B. I am 23 years old and interested in teaching English in South Korea. I am currently applying to be a teacher through the TaLK program and am hoping to gain some more experience through cambly before going to Korea. I hold a bachelors in Anthropology which has provided me a strong cultural awareness and the ability to be comfortable in a variety of intercultural situations. I love learning different languages myself which has inspired my teaching passion even more.

การศึกษา: Bachelor of Arts in Anthropology (2020) GPA 3.98
Associates of Arts in General Studies (2018) GPA 3.85
TESOL Course (2019)- Grade Received: A

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), เกาหลี (สนทนาแบบธรรมดาได้), ฝรั่งเศส (พื้นฐาน), สเปน (พื้นฐาน), ญี่ปุ่น (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: