ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Louise

อาชีพ: Phonics English
Training and Development
Level 2 NVQ Children's & Work Force

Tesol Certificate 120hours
Training and Development
Tesol certificate 120hours

ประสบการณ์ด้านการสอน: I worked as a teacher for roughly seven years mostly working with ages 5 to 7 years of age. I began teaching as a special educational needs support assistant, working one to one to help a child develop language and coordination, motor skills in preparation for their next stage in development. I taught phonics in schools for two years. Phonics is an important in a child's learning because it simplifies a method to break down sounds for a clearer understanding in how to form words.

ความสนใจ: Early years English tutor supporting learners new to learning English. Yoga, Meditation, Personal development, helping people achieve their personal and health goals.

การศึกษา: Child & Work Force NVQ
Education
Children & Workforce NVQ

Stress Reduction Teacher
Mental Health
Stress management. I can help you to manage stress if you have an exam coming up.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: