ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Samra Turcinhodzic

อาชีพ: Teacher , Accountant, Financial Analyst

ประสบการณ์ด้านการสอน: After obtaining my Bachelor of Education, I taught for a year, then traveled to South Korea to teach English as a Second language.
I obtained a Finance certificate and worked as a Financial analyst for several years, where I often taught and trained coworkers. Since I always loved teaching, I returned to it and now I have been teaching English online since April 2019, and thoroughly enjoy it!

ความสนใจ: I love the nature, travel, learning, teaching, walking, running, and swimming! Reading a good book is a time nicely spent! I also enjoy working in a garden, hoping to produce some of my own food

การศึกษา: Bachelor of Education (Mathematics and Science) - Calgary, Canada
Certified Management Accountant, Toronto - Canada
TESOL - online

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), บอสเนีย (เจ้าของภาษา), อิตาลี (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: