Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Elise Beck

Nghề nghiệp: Grad Student

Kinh nghiệm giảng dạy: I have one year experience teaching English online.

Sở thích: Learning languages, hiking, yoga, reading, and traveling.

Giáo dục: Bachelor's of Art in French; Bachelor's of Art in International Studies

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Thông thạo), Tiếng Bồ Đào Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: