Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

David CP

Nghề nghiệp: Mechanical Engineer

Kinh nghiệm giảng dạy: English Tutor for refugees

English teacher 1-on-1 online (VIPKID)

Calculus and Physics tutor

Primary Math teacher

Sở thích: Travel, Food, Trekking, Dancing, Exercise and Yoga, Meditation, Riding Motorcycles.

Generally having a good time with new or old friends!

Currently living in Chiang Mai Thailand.

Giáo dục: Bachelor of Arts in Mechanical Engineering with minors in Spanish and Physics.

TESOL Certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Đức (Cơ bản)

Video Hồ sơ: