Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mario N

Nghề nghiệp: Recording Engineer, Musician

Kinh nghiệm giảng dạy: Instructor at Panamerican Language Institute 2013-2015
3rd Grade Teacher at Athena Bilingual Academy 2011-2013
Instructor at Berlitz Institute 2009-2011

Sở thích: Music, Guitar, The Beatles, Comics, Literature

Giáo dục: BA in Comparative Literature University of Puerto Rico, Rio Piedras

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: