Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kevin Anzz

Nghề nghiệp: University Professor

Kinh nghiệm giảng dạy: I have over 20 years of experience teaching English and Spanish to all levels

Sở thích: Crossfit, Outdoors, Music, Cooking, Languages, Travel

Giáo dục: PhD Spanish Literature

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: