ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Lilly Karsh

อาชีพ: Co-Teach 8th grade Math

ประสบการณ์ด้านการสอน: English Teacher PreK-Adults | Nelson English Learning Center, Yangon, Myanmar
FEB 2019 – JUN 2019
• Created 5 lessons/day, including flashcards and games, in English language conversation and phonetics for PreK-adults with classes averaging 9-25 students
• Assisted 8 local teachers and 24 teachers’ assistants’ transition to their new roles as English teachers
• Facilitated school play with 8 pre-teen students & dance with 6 preschool students

ความสนใจ: By the time I was 24 I lived in three continents. I faced challenges of limited resources, language barriers, and cultural barriers. However, I persevered through it all, because I loved learning that my success was from my strong ability to teach, step outside my comfort zone, organize, and time manage.

การศึกษา: Bachelor of Science | Indiana University Bloomington
DEC 2018
Major: Elementary Special Education; Minor: Therapeutic Outdoor Program
Licenses:
• Elementary-Generalist for Grades K-6
• Elementary Mild Intervention for Grades K-6
• Basic 1 & Gold for Active Older Adults (ZUMBA)
• Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), พม่า (พื้นฐาน), สเปน (พื้นฐาน), ไทย (พื้นฐาน), เวียดนาม (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: