ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Alex

อาชีพ: Social worker

ประสบการณ์ด้านการสอน: I taught english in Thailand back in 2018!

ความสนใจ: Traveling, cooking, skateboarding, video games, hiking, camping, dancing, reading, animal care.

การศึกษา: Bachelor of Science from University at Buffalo. I majored in Psychology and minored in Education.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: