Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jane Dough

Nghề nghiệp: Sushi Chef

Kinh nghiệm giảng dạy: For over 3 years I tutored children at Westminster School Atlanta Georgia.

Sở thích: NASA, Futbol, soccer, movies, swimming, current events!

Making new friends and learning.

Giáo dục: Columbia

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: