Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ann Zell

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught elementary school in four countries

Sở thích: Traveling, hiking, scuba diving, learning the ukulele, reading books, exercising

Giáo dục: Bachelors and Masters degrees in Elementary Education, licensed elementary teacher, IB PYP certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: