Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rachel Flatt

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching summer English classes and adult and children English classes

Sở thích: Camping, Knitting/Crocheting, ASL, Chinese language, Korean Language, Anything outdoors.

Giáo dục: Bachelor Degree in Teaching English to Speakers of Other Languages with a minor in Linguistics

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: