Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Edy W

Nghề nghiệp: ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 17 years of teaching Adult language learners

Sở thích: Reading, Writing, traveling, birding, Mountain Biking

Giáo dục: Bachelors of Science
Masters of Arts

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Đức (Hội thoại), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Ả Rập (Cơ bản)

Video Hồ sơ: