ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Angela Jeh

อาชีพ: English teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I lived in Korea for one year as an English teacher.
I've been a teacher for 4 years.

ความสนใจ: I enjoy traveling, Art's and craft, listening to music and walking my dog cookie.

การศึกษา: Bachelor degree of science
Certification to teach English as a foreign language.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), เกาหลี (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: