ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

lukejanc

อาชีพ: Healthcare Consultant

ประสบการณ์ด้านการสอน: 6 months of private tutoring for elementary students - (2015)
6 months tutoring for elementary students in Thailand/Colombia - (2019-2020)

ความสนใจ: I love the outdoors and have been camping, hiking, fishing, and rock climbing as long as I can remember! I also play bass guitar, electric guitar, and drums and play in a band in Dallas in my off-time.

การศึกษา: Master's of Business Administration
Bachelor of Science - Marketing

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), สเปน (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: