Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Janine Douglas

Nghề nghiệp: Account Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: Some tutoring experience for kids aged 13-14.

Sở thích: Music, singing, games, reading, movies, nature, history, animals, travel.

Giáo dục: TEFL Certified, Studied History and English at Ryerson University in Toronto.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Cơ bản)

Video Hồ sơ: