ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ciara MU

อาชีพ: Waitressing

ประสบการณ์ด้านการสอน: I taught English to pre-schoolers in Vietnam for 3 months

ความสนใจ: I love music and wish I could play an instrument! I have just spent nearly a year travelling round Asia and cannot wait to see more of the world.

การศึกษา: Bachelor Degree in Philosophy from the University of Manchester

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: