Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Karina Berry

Nghề nghiệp: Cabin Crew Trainer

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years experience as a Primary school teacher
5 years experience teaching English online
5 years experience as Cabin Crew
2 years experience as a Cabin Crew trainer

Sở thích: Travel, Aviation, Books, Film, Football, Culture

Giáo dục: TEFL qualified, former Primary School teacher, former cabin crew with Emirates

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: