ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Daniel Bevan

อาชีพ: Freelance English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Budapest British International Academy, Budapest, Hungary.
August 2018 to Present
Teaching in a respected private English Primary school for the age group 5 – 6 year olds. Class size 18 children.
• Write reports and conduct progress checklists
• Conduct parent’s observation classes.
• Work from and build upon existing curriculum
• Build and make resources to aid and promote development
• Plan monthly and weekly lesson plans as well as weekly feedback
• Conduct trial lessons

ความสนใจ: I am a very keen musician and in my spare time, I like to play live music here in the city, I also love spending time with family and friends and also taking my dog for long walks.

การศึกษา: Education
MY TEFL.NET, TEFL Certificate
120 Hours Online July 2014

BA (Hons) Music. Awarded: 2:1
University of Salford, September 2009- July 2013

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: