Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kjia Z

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 5th grade substitute teacher, Level 6.1 English teacher

Sở thích: I love to travel, explore, and meet new people!

Giáo dục: Associate of Arts in Liberal Studies, Bachelor of Arts in Business Administration, TESOL Certification

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Hàn (Cơ bản), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: