Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Simon

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 years teaching English from beginners to IELTS

Sở thích: Travel, adventure, current affairs, extreme sports, medicine, technology, philosophy, alternative medicine, music.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Cơ bản), Tiếng Thụy Điển (Cơ bản)

Video Hồ sơ: