ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

J Reece

อาชีพ: Buisness Owner

ประสบการณ์ด้านการสอน: Daily: Government school. ages 7 to 11
Evenings Private tutor. ages 4 to 6

ความสนใจ: For the last 15 years, I ran a successful business in London. I am on my 2nd career and think I have truly found my calling in life. These past few years of teaching have been the best years of my life. I truly understand the saying,
" Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. "
I have been teaching in Thailand for the past three years. I feel I can be most effective at these ages as I am very astute with grammar and pronunciation.

การศึกษา: GCSE: English (A) Literature (B) Computer science (B) Social Studies (C) Math (C)
BA In Early Childhood Education.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: