ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Nate

อาชีพ: Carpentry, Maintenance, Roofing, Home Repairs

ประสบการณ์ด้านการสอน: Private Music Lessons
Early Childhood Education (Private)
Early Childhood Behavioral Management (Private)

ความสนใจ: Hiking, Carpentry, Camping, Artisan Crafts, Writing, Photography

การศึกษา: Alternative Conservative Homeschool Education (Other) General Education

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: