Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

C Kae

Nghề nghiệp: English teacher, au pair, administrative assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years teaching English in Russia to young learners, teens, and adults from beginner to C1 level!!

Sở thích: travelling, languages, international relations, baking, reading, movies!!

Giáo dục: Bachelor of Arts in German and Political Science
CELTA
Spanish/English Translation & Interpretation Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ), Tiếng Đức (Thông thạo), Tiếng Hà Lan (Hội thoại), Tiếng Nga (Cơ bản)

Video Hồ sơ: