ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Danny Gottlieb

อาชีพ: IT Project Manager

ประสบการณ์ด้านการสอน: I love teaching! I was a children's athletic coach for many years. I also get to train others on English dialect at my current IT Job.

ความสนใจ: My dog Remy, comedy, sports, and food!

การศึกษา: Bachelor of Science in Informatics form Indiana University
Business Minor

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), สเปน (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: