Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Aaron Nicholson

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 Years experience teaching English in China. 英文老师

Sở thích: Fitness, Video Games, Learning Languages, Dancing.

Giáo dục: Bachelor of Business (Human ResourceManagement)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: