Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Benjamin Adrianc

Nghề nghiệp: English Professor

Kinh nghiệm giảng dạy: 12 years teaching English as a Foreign/Second Language in Busan, South Korea. I teach all ages and levels from elementary to adult.

Sở thích: Musical Instruments, Foreign Languages, History, Drawing, Comedy, Travel, Cultures

Giáo dục: B.A. in History, Studied Russian, Spanish, and Korean languages. TEFL certified.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Hàn Quốc (Hội thoại), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản), Tiếng Nga (Cơ bản)

Video Hồ sơ: