Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

David H Kim

Kinh nghiệm giảng dạy: I have experience teaching for Vipkid and Open English online. I am an English teacher at Jamestown English Center in Ibagué, Tolima, Colombia.

Sở thích: Traveling, tennis, Spanish, reading (al genres), writing (fiction), cinema (all genres).

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Hàn (Cơ bản)

Video Hồ sơ: