ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Chandni Hira

อาชีพ: Human Resource Business Partner

ประสบการณ์ด้านการสอน: Apax, Vietnam
Effective Student Management
Ability to breakdown content to a relatable and understandable manner for kids
Trained in kindergarten and primary school
Usage of smart technology to aid student learning ability
Ensure students understand the content through review games and fun activities

HR Business Partner, First National Bank JHB, South Africa
Maintain a trusted advisor relationship
Provide a platform for employees to learn, develop and grow

ความสนใจ: One aspect has remained and remains a strong passion of mine, that is the ability to help grow and develop others. A few of my hobbies include:
Hiking
Kayaking
Listening to music
Dancing
Traveling
Reading
Swimming
Photography
Cooking

การศึกษา: Bachelor of Commerce in Human Resource Management from the University of Johannesburg, South Africa and a TESOL certification

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), แอฟริกานส์ (พื้นฐาน), คุชราต (พื้นฐาน), ฮินดี (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: