ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Lisa Texas

อาชีพ: Accountant (in health, finance, energy and nonprofit industries)

ประสบการณ์ด้านการสอน: I taught ballet for 18 years, taught pre-K for 4 years, continued teaching as SAP super user in my accounting role

ความสนใจ: Accountant, former ballet instructor, pre-K teacher

การศึกษา: BBA, Accounting

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: