ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Joy Jenkins

อาชีพ: Medical Scribe:

ประสบการณ์ด้านการสอน: 09/2014 - 05/2019 Average Hours/Week: 4
Jackson Free Clinic, Jackson, MS, United States of America
Volunteer, Not applicable
Team leader that provided medical care to patients at the student run clinic once a month under the supervision of residents and
attendings.

ความสนใจ: Traveling, gardening, running, reading, cross-word puzzles, and cooking

การศึกษา: Education
Graduate - Jackson State University, Jackson, MS
Biology
08/2011 - 05/2013
M.S.; 05/2013
Undergraduate - Tougaloo College, Tougaloo, MS
Biology
08/2007 - 05/2011

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: