Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Donnie Tuckabee

Kinh nghiệm giảng dạy: Private Tutoring and Speaking Lessons- Duesseldorf Germany (2013-2015)

TAD Language Schools Istanbul-Turkey (2019)
American Culture Language Schools-Ankara,Turkey (2019-.....)

Modern Languages Istanbul (Skype lessons) (2019-....)
GNR Language Solutions (Skype lessons) (2019-....)

Sở thích: Hi, My name is Donnie, welcome to Donnie English. I am a native English teacher.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Đức (Thông thạo), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Cơ bản)

Video Hồ sơ: