ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Donnie Tuckabee

ประสบการณ์ด้านการสอน: Private Tutoring and Speaking Lessons- Duesseldorf Germany (2013-2015)

TAD Language Schools Istanbul-Turkey (2019)
American Culture Language Schools-Ankara,Turkey (2019-.....)

Modern Languages Istanbul (Skype lessons) (2019-....)
GNR Language Solutions (Skype lessons) (2019-....)

ความสนใจ: Hi, My name is Donnie, welcome to Donnie English. I am a native English teacher.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), เยอรมัน (พูดได้คล่อง), สเปน (สนทนาแบบธรรมดาได้), ตุรกี (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: