ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Carleetha H

อาชีพ: CEO of a nonprofit.

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have tutored for several years within the public school system.

ความสนใจ: I love to travel and learn about other cultures.

การศึกษา: Bachelor of Science in Biology
Doctorate of Public Health

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: