ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Marjan Holbrook

อาชีพ: Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been teaching for 15 years!! I have family and friends all around the world.

ความสนใจ: I love to read and cook. I have a crazy dog and 2 girls.

การศึกษา: I am a doctoral student and my major is curriculum and instruction.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: