Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Teelyn R

Kinh nghiệm giảng dạy: I volunteer with children who English is their second language as a part of a literacy program.

Sở thích: Cooking, international travel, reading,theater arts, concerts, gardening, learning new skills.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: