Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

brenda marumure

Kinh nghiệm giảng dạy: currently teaching english at a Swedish primary school.

Sở thích: I am 48 years old I teach English at a Swedish primary school my hobbies include reading ,traveling watching sports English literature socialising with people of different cultures.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: