Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Becca White

Nghề nghiệp: Business Owner

Kinh nghiệm giảng dạy: I'm TESOL certified. I tutor elementary children during the day.

Sở thích: Photography, Art, Music, learning new cultures, DIY projects, Women Softball and Women Soccer.

Giáo dục: Bachelors degree in Legal Studies.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: