ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kairi H

อาชีพ: Freelance copywriter

ประสบการณ์ด้านการสอน: Previously worked as an English teacher once a week for students who had either a beginner or intermediate level of English.

ความสนใจ: Interested in travel, and learning about new cultures.

การศึกษา: Bachelor's degree in journalism

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: