Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Aazim Y

Nghề nghiệp: School Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Homeroom Teacher, 3 years
Arabic Tutor, 4 Years
English Tutor, 2 years

Sở thích: Reading, Conversation & Community Outreach

Giáo dục: BA Communications
TESOL/ TEFL Certified
Adult Literacy Tutor Certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: