ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Nick S.

อาชีพ: Chef, Teacher, Photographer

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been teaching ESL online and in person for 4 years to both adults and children from around the world.

ความสนใจ: I love to travel and learn about new cultures!

การศึกษา: Software Development
Technology
Compute Science

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: