ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Benjamin James KL

อาชีพ: Primary Music Specialist teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Qualifying as a primary school teacher in 2008, I taught 10 subjects on a daily basis for two years in East London, then moved to classroom music in 2010. I then moved to Kuala Lumpur in 2012 to teach in The Alice Smith School, the oldest British school in Malaysia. As a student I taught private trombone and singing lessons.

ความสนใจ: I've been singing in cathedrals, playing in orchestras, rock bands all my life and have written music for choirs and schools. Have been teaching in East London following graduation in 2008, I moved to Kuala Lumpur in 2012 to teach music. Since then I've been lucky to visit some amazing places such as Nepal, Bhutan, and Mongolia, and there are more on the list!

การศึกษา: BA (Hons) 2:1 Music Composition and Professional Practice, Coventry University (2005)
PGCE University of Gloucestershire (2008)
Orff Schulwerk Level 1 certification

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), ฝรั่งเศส (สนทนาแบบธรรมดาได้), มลายู (สนทนาแบบธรรมดาได้)

โปรไฟล์วิดิโอ: