ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Christine

อาชีพ: Consultancy

ประสบการณ์ด้านการสอน: British Council, Porto, Portugal 2010 -2014
Director of British Institute,Felgueiras,Portugal
Private lessons in English (ongoing)

ความสนใจ: I spend my time between Southern Portugal and St Andrews. I enjoy music, wild water swimming, painting, reading, writing and going for long walks.
I have travelled extensively, mostly on a budget and I have lived for short periods in some odd places such as Belize, Crete and Santa Barbara.
English is essential and I am happy to help others become proficient in it.

การศึกษา: MA Joint Honours in English and French, St Andrews University ,Scotland
RSA TEFL certificate Basil Paterson College ,Edinburgh

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), โปรตุเกส (พูดได้คล่อง), ฝรั่งเศส (สนทนาแบบธรรมดาได้)

โปรไฟล์วิดิโอ: