Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sheona Boardman

Nghề nghiệp: University student

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching English

Sở thích: Living by the ocean, surfing & playing guitar

Giáo dục: Honors degree in Industrial Psychology & TEFL certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: