ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Gary Snyder

อาชีพ: Senor Customer Service Representative

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been teaching and tutoring for Bible students for decades

ความสนใจ: Enjoy traveling and meeting people of different cultures and nationalities

การศึกษา: Associate of Science degree

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: