Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Samantha CS

Nghề nghiệp: Private English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: English Teacher, SP Brazil, 5 Years

Communication, Business, Marketing, All levels of English (Beginner - Fluent )

Sở thích: Travel, Culture, Food, Language, Series/Movies, Music,

Giáo dục: English Teacher: 2015- Present

Focus in: Communication, Pronunciation,

Fluent in Portuguese

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Bồ Đào Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: