ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Gary Dawes

อาชีพ: Volunteer.

ประสบการณ์ด้านการสอน: TESOL Cert. English is my 'Native' language. Public speaking for some 40+years

ความสนใจ: I like music, play the Drums, Bush-walking is a real favourite

การศึกษา: Volunteer bible teacher, High school Cert, TESOL Cert

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: