ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Samuel Smann

อาชีพ: Hotel Manager

ประสบการณ์ด้านการสอน: I tutored students at an american high school. I also gave lessons to japanese immigrants.

ความสนใจ: Currently living in Berlin and open to all cultures, love teaching and learning... :)

การศึกษา: American High School Diploma

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: