Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

JUSTIN C

Nghề nghiệp: Entrepreneur

Kinh nghiệm giảng dạy: Lived and worked in Asia for over 7 years teaching ESL

Sở thích: Swimming, Guitar, Travelling..

Giáo dục: Bachelors Degree from Simon Fraser University, Vancouver

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: