Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Inspire

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring experience of 2 years

Sở thích: I like to make music, play a variety of sports such as basketball, soccer and boxing.

Giáo dục: Associate's Degree

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: